Via equity og PFA investerer i Advania

30 % eierandel i Advania AB er solgt til VIA equity, et nordeuropeisk private equity fond, og til PFA, Danmarks største kommersielle pensjonsselskap. 

VIA equity, et ledende nordeuropeisk private equity fond, og PFA har investert i Advania AB og trådt inn på eiersiden med en eierandel på 30% i selskapet.

Advania ble dannet i 2012 da flere IT-selskaper i tre nordiske land fusjonerte, noen med røtter tilbake til 1939. I 2014 kjøpte Nordic Mezzanine, svenske investorer og deler av den nordiske ledergruppen, en majoritetsandel i Advania og skiftet fokus mot både vekst og økt lønnsomhet. Siden den gang har Advania vokst betydelig og levert gode økonomiske resultater. I 2017 økte Advania sin omsetning med 60% til SEK 2.804 millioner, og EBITDA økte med 59% til SEK 258 millioner.

Aksjonærene er stødig i troen på å skape verdier for Advanias kunder med innovative bruk av IT-tjenester og plattformer. Ved å holde seg trofast til denne målsetningen og sette kundenes interesse først, har Advania blitt en fullverdig nordisk IT-service aktør og en bransjeleder. Med VIA equity og PFA ombord som aksjonærer står Advania nå sterkere og bedre posisjonert til å gjennomføre sin strategi for videre vekst, både organisk og gjennom strategiske fusjoner og oppkjøp.


Gestur G. Gestsson, CEO Advania konsern:
"Medarbeiderne er Advanias største ressurs og vårt konkurransefortrinn. Vi har vært så heldige å tiltrekke oss- og beholde noen av de beste talentene i bransjen som deler vår visjon om å jobbe tett med kundene for å skape verdier for dem. Denne visjonen, og våre medarbeideres engasjement er grunnleggende for vår suksess. Vi gleder oss til å samarbeide med de nye aksjonærene som ikke bare deler vår visjon, men også bringer inn ekspertise og kompetanse til konsernet som vil akselerere våre resultater i årene som kommer. Det blir spennende tider fremover."

Benjamin Kramarz, Partner i VIA equity:
"Den høye globale etterspørselen etter IT-tjenester vil fortsette å vokse raskt de kommende årene. Verden er i endring, teknologien utvikler seg hurtigere enn noensinne, og behovet for smarte og enkle IT-løsninger er udiskutabel. Advania har en annen tilnærming til IT-markedet, og ser utover bestemte leverandører og plattformer for å møte kundenes behov. Denne tilnærmingen har vist seg vellykket, og det er dette som fanget vår oppmerksomhet. Advania har unike forutsetninger for fusjoner og oppkjøp, og bedriftskulturen fremmer vekst. Derfor er investeringen i Advania i tråd med vår investeringsstrategi, og Advania passer perfekt inn i vår portefølje. Det var på bakgrunn av dette vi tok kontakt med de andre aksjonærene for å alliere oss med dem, vi er glade for at vi lyktes."

Bilde: Styret i Advania AB, fra venstre: Vesa Suurmunne, Katrín Olga Jóhannesdóttir, Birgitta Stymne Göransson, Thomas Ivarson og Bengt Engström.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gestur G. Gestsson, CEO, Advania konsern
Mobil: +46 76 140 01 55,
E-post: gestur@advania.com

Benjamin Kramarz, Partner, VIA equity
Mobil: +45 21 74 92 78
E-post: bek@viaequity.com

 

Om Advania
Advania er et nordisk IT-selskap fordelt på 22 lokasjoner i Sverige, Island, Norge og Danmark. Selskapet fokuserer på å hjelpe kunder med å forbedre ytelse med nyskapende bruk av tilgjengelige IT-plattformer og -tjenester. Advania bistår tusenvis av kunder, multinasjonale selskap, myndigheter og offentlige institusjoner, store, små og mellomstore bedrifter i alle deler av samfunnet. Advania har sine røtter tilbake til 1939 da en islandsk entreprenør grunnla et kontorutstyrsverksted i Reykjavik. I de følgende tiårene utviklet tre separate grener av IT-selskaper seg i de tre nordiske landene Island, Sverige og Norge. I 2012 ble selskapene slått sammen og Advania dannet. 
For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.advania.com.

Om VIA equity
VIA equity er et ledende nordeuropeisk Multi-stage private equity selskap med fokus på teknologi og tjenesteytende næringer. VIA equity Fond I K / S, Fond II K / S og Fond III K / S har alle en bekreftet kapital på 1 milliard DKK (det vil si totalt 3 milliarder DKK). Det investerende VIA equity Fond III K/S hadde PFA og ATP som likeverdige investorer med totalt over 99% av kapitalen. Resterende kapital er investert av ansatte i VIA equity AS. VIA equity er et forvaltningsselskap for fondene. Teknisk sett er VIA equity et Multi-satge private equity fond, noe som betyr at fondet investerer i både store, mellomstore og små selskaper. Samtidig er VIA equity mer fokusert på spesifikke industrisegmenter enn mange av kapitalfondskollegene i bransjen. Historisk har VIA equity blant annet investert i programvare, internett, teknologi, energi- og tjenesteytende selskaperser. Eksempler på nåværende og spennende programvare- og IT-selskaper er blant annet Adra Software AS, KMD AS, Adform ApS, ePocket Solutions AS, DDD Retail AS, Projectplace AB, ComActivity AB, Dolphin Software AS, Frontmatec AS. , Daldata AS, Hostnordic AS, UVData AS, Conscia AS, Nets AS, Profit Software Oy og Mansoft AS.

Om PFA
PFA ble grunnlagt i 1917 som et selvstendig selskap av en rekke arbeidsorganisasjoner, med det ene formål å sikre en økonomisk trygg fremtid for de ansatte og deres familier. I dag er PFA det største kommersielle pensjonsselskapet i Danmark med over 500 milliarder DKK (67 milliarder EURO) under forvaltning. PFA har ca 1,2 millioner individuelle kunder fra et bredt spekter av de største selskapene og organisasjonene i Danmark. PFA har gjort betydelige direkte investeringer i de senere år som en del av sin alternative investeringsportefølje gjennom private equity, infrastruktur og kreditt, inkludert investeringer i Walney Extension Offshore Wind Farm, Dansk Ship Finance, Avantor og TDC. I 2017 ledet PFA et konsortium av danske pensjonsselskaper i aksjekjøpet på 11,6 milliarder DKK i Nykredit, tidenes største unoterte aksjeinvesteringen gjort av institusjonelle investorer i Danmark.

More ...

Sikkert og effektivt skybasert kontaktsenter

Intrum Justitia betjener nå tusenvis av kunder med et fremtidsrettet kontaktsenter hvor presis og rask ruting av alle henvendelser skjer via et webgrensesnitt integrert mot relevante forretningsløsninger. "Nå opplever vi ikke lenger noen nedetid, effektiviteten har gått opp og vi ser svært positive virkninger som kortere responstid", sier Lene Strengelsrud, leder for Kommunikasjonssenteret, avdelingen som er ansvarlig for å håndtere alle kommunikasjonskanaler i Intrum Justitia.

Med 130 ansatte er Intrum Justitia et av Norges største inkassoselskaper, og sikrer hele påminnelsesprosessen for fem tusen norske kunder. Hvert år sender selskapet millioner av fakturaer og hundretusenvis av inkassokrav til nordmenn. Intrum Justitia er en del av Lowell Group, en europeisk leder innen kredittadministrasjon, som spesialiserer seg på gjeldsoppretting, dataanalyse og banebrytende kundeinnsikt. Ifølge Product Manager Carl-Petter Udvang har Intrum Justitia i lengre tid jobbet proaktivt med ny teknologi. Flere løsninger har blitt skybaserte, og selskapet satser offensivt på brukervennlighet og automatisering. Lenge har det vært ønske om å skifte kontaktsenterplattformen. "Vår tidligere plattform oppfylte ikke våre krav til løsning, både drift og oppgraderinger tok for lang tid".

Intrum Justitia kom i kontakt med Advania som leverer PureCloud fra Genesys.

"PureCloud var teknologisk overlegen alt annet vi vurderte. Det fantes ingen begrensninger, den dekket alle våre eksisterende og fremtidige behov".

 

Raskt implementering - bedre samhandling

Carl-Petter Udvang forteller at prosessen fra å kartlegge behovene for løsning og maskinvare til sluttimplementering tok bare fem uker. Dialogen med Advania fungerte særlig godt. Ifølge Lene Strengelsrud representerer det nye kontaktsenteret en helt annen verden. "Brukergrensesnittet er så enkelt, og alle ansatte oppdaget raskt mulighetene og ønsket å utvide bruken av systemet". Utvang sier at PureCloud ikke bare erstatter det gamle kontaktsenteret, det er også en komplett samhandlinsplattform og oppslagsverk. Produktsjefen forventer å erstatte flere interne systemer med PureCloud fordi Intrum Justitia kan rute all kommunikasjon gjennom løsningen. En plug-in kobler PureCloud til Active Directory, inkludert Skype for Business og andre Microsoftprodukter. Dette gir bedre samarbeid både internt og i kontakt med kunder.

 

Tidsbesparende og bedre

En bedre kundeopplevelse var avgjørende da Intrum Justitia skulle velge en ny kontaktsenterplattform. Med den skybaserte løsningen levert av Advania, vil enhver agent på servicebordet hos Intrum Justitia ha all informasjon om innringeren klar før vedkommende svarer. Usynlig presis ruting sikrer at rett person svarer på rett henvendelse. "Vi sparer utrolig mye tid på henvendelser og kan konsentrere seg om spesiell utvikling for kunder i stedet", sier Utvang. Produktsjefen understreker betydningen av å følge utviklingen både hva gjelder teknologi og kundenes endrede vaner. "Kravene til kommunikasjonskanaler øker kontinuerlig, og vi trenger løsninger for å forutsi når og hvordan vi best kontakter mennesker".


Drift hos Amazon

Med skybasert løsning var det avgjørende for Intrum Justitia med et høyt sikkerhetsnivå, samtidig som det ikke skulle være forsinkelser eller ubehag med bruk av løsningen. "Advania hjalp oss med å etablere en stabil og sikker hosting hos Amazon. Om vi skulle ha bygget opp driften selv eller valgt en mindre lokal driftsleverandør, ville det aldri gi oss samme oppetid som vi får når vi har driften liggende hos en av de store teknologigigantene", sier Carl-Petter Udvang.


Hardware

Intrum Justitia oppgraderte telefoni- og konferanseutstyr som en del av prosjektet. "Advania var en god rådgiver; alt kom som lovet, var lett å plugge i og enkelt i bruk". Intrum Justitia har nå fullverdige videokonferanser for Skype eller annen UC-kommunikasjon. Konferanseutstyret er også kompatibelt med PureCloud-plattformen, og brukere kan enkelt koble seg opp fra hvilken som helst enhet.

 

 

 

 

 

Carl-Petter Udvang, Product Manager Intrum Justitia

 Foto øverst: Lene Strengelsrud, Leder for Kommunikasjonssenteret i Intrum Justitia

105:This article is not in any of the categories allowed for display!