Advania  er et rådgivnings og teknologiselskap. Vi leverer forretningssystemer, skytjenester og kommunikasjonsløsninger. 

Vi kaller det Techknowledge

I Advania er vi genuint opptatt av teknologi og hvordan du som kunde skal kunne utnytte den best mulig.

Teknologi er 0 og 1. Vi mennesker så uendelig mye mer. I Advania forener vi teknologi med erfarne, lyttende og skapende mennesker. Vi mener teknologien i seg selv ikke er førende – det er hva den kan gjøre for deg som betyr noe. Derfor jobber våre rådgivere hver dag med å fornye, forenkle og forbedre forretningen til våre kunder. Teknologi og skapende mennesker. Vi kaller det techknowledge. 

Hva tilbyr Advania?

Med erfarne rådgivere og Microsoft i ryggen sørger vi for at kundene er i forkant med tekniske løsninger og optimal anvendelse av disse. Vi leverer forretningssystemer, skytjenester og kommunikasjonsløsninger til mellomstore og store bedrifter. Microsoft Dynamics 365 er bedriftsløsningen som ved hjelp av sanntidsinformasjon gjør det mulig å ta smartere avgjørelser raskere, og skape vekst med fleksibel teknologi. Når vi også leverer kommunikasjonstjenester, CRM, BI, portal og integrasjonsverktøy for å koble de ulike løsningene sammen er Advania en heldekkende systemintegrator.
 
Våre kunder er blant annet XXL, GC Rieber, Otra Norge, Nokas, Stamina Group, KLP Eiendom, Oluf Lorentzen, Securitas, Skeidar, Entra Eiendom, Kebony, Universitetet i Nord og Europris.

Hvem er Advania?

Advania er Norges største Microsoft-partner innen ERP og en systemintegrator som tilbyr kommunikasjonsløsninger, CRM og BI. Skytjenester er naturligvis også en del av vårt tjenestetilbud. Tidligere utviklet vi programvare selv, men nå er vårt fokus å være trygge og gode rådgivere og implementere standard Microsoft teknologi. Microsoft utvikler løsningene og vi hjelper kundene våre med kunnskap om prosesser, teknologisk kompetanse og forvaltning.  

Etter oppkjøpet av Knowledge Factory besitter Advania et av Norges tyngste fagmiljø innen områdene Sharepoint, Exchange, Lync/Skype4Business, SQL, infrastruktur, identitetshåndtering og Powershell. Vi har spesialisert kompetanse på skytjenester og hybride miljøer og ansatte som er utnevnte Microsoft MVP (Most Valueable Professional). Advania bistår som utførende arkitekter i større migreringsprosjekter for å sikre at sluttresultatet blir som forventet. I samarbeid med vårt svenske søsterselskap har vi tilgang til kompetansen til ytterligere 5 MVPer og vi styrker med dette vår kompetanse innen Deployment, Windows Server, Active Directory.

Advania har vært i markedet gjennom flere tiår, tidligere under navnet «Hands». Vårt selskap består i dag av konsulenter som har jobbet en mannsalder i IT-bransjen, men også konsulenter som er nyutdannede toppkandidater og young professionals. I Advania ser vi på mangfold som vesentlig både for innovasjon og vekst, og vi har en langt høyere andel kvinner enn hva som er gjennomsnittet i IT-bransjen. Verdiene våre lagånd, leveransepresisjon og kompetanse skal kjennetegne all vår atferd. Våre kunder og partnere skal kjenne igjen alle medarbeider i Advania på måten vi opptrer. Alle som er i kontakt med oss skal kunne måle oss opp mot vår evne til å leve ut verdiene våre.
Ledergruppen i Advania AS er operativt ansvarlig for selskapet

Advania er eid av AdvInvest AB. Ledergruppen består av følgende ledere:


Espen Hartz

Espen Hartz

CEO

Espen Hartz har lang erfaring med store kunder, omfattende prosjekter, salg og merkevarebygging i IT-bransjen. Han har i flere år vært Salgs- og Markedsdirektør i Bluegarden og har også jobbet med storkundesalg som KAM i blant annet Atea, TeamPartner og Orkla. Espen Hartz har utdanning innen markedsføring og IT. Han har vært i Advanias ledergruppe siden oktober 2012. 

Mobil:   +47 930 29 688
Mail:     espen.hartz@advania.no

Erlend Skaar-Olsen

Erlend Skaar-Olsen

Sales Director

Erlend har jobbet 18 år i IT bransjen, de ti siste som ansvarlig for salg av ERP til storkunder og hatt ansvar for ERP partnere i Microsoft Norge. Ellers bakgrunn fra konsulentselskaper og drift av eget selskap. Utdannelse fra BI. Vært en del av Advania sin ledergruppe siden september 2017. 

Mobil +47 930 39 800
Mail: erlend.skaar.olsen@advania.no

Robert Schwartz

Robert Schwartz

CFO

 

Mobil:   +46 8 546 701 06
Mail:     robert.schwartz@advania.se

Guri Korshavn

Guri Korshavn

Director Business Solutions & HR

Guri Korshavn har gjennom 30 år jobbet med operativ og strategisk ledelse innen konsulent og IT-bransjen. Hun har erfaring fra selskaper som IT Akademiet, Bluegarden, Forenede Økonomer og LPS. Korshavn er utdannet ved NITH og UiO. Hun kom til Advania i februar 2013 fra Bluegarden hvor hun var ansvarlig for lønnskonsulenter. Hun har vært i Advania sin ledergruppe siden september 2015.

Mobil: +47 906 85 600
Mail: guri.korshavn@advania.no

Kjell Magne Ramsli

Kjell Magne Ramsli

Director PMO

I nærmere 20 år har Kjell Magne Ramsli arbeidet i IT-bransjen med fokus på forretningssystemer (ERP). Ramsli har erfaring som konsulent, prosjektleder med leveranser innen flere ulike bransjer, som konsulentsjef og leder for Project Management Office. Kun avbrutt av et par år har han fulgt Advania fra 1999 da han startet i Completo, et selskap som ble kjøpt av Hands/Advania. Ramsli er utdannet Sivilingeniør fra NTNU med masteroppgave innen prosjektstyring og ledelse. Kjell Magne Ramsli har arbeidet i Advanias ledergruppe siden september 2015. 

Mobil:   +47 951 64 084
Mail:     kjell.magne.ramsli@advania.no

Verdiene våre skal kjennetegne all vår atferd. Våre kunder og partnere skal kjenne igjen en medarbeider i Advania på måten hun eller han opptrer. Alle som er i kontakt med oss skal kunne måle oss opp mot vår evne til å leve ut verdiene våre. 

Lagånd

Vi hjelper hverandre, vi stiller krav til hverandre, vi involverer hverandre. Vi er engasjerte.

Leveransepresisjon

Vi avstemmer forventninger. Vi er presise og fokuserte. Vi holder det vi lover. 

Kompetanse

Vi er faglig dyktige, og vi har høye ambisjoner om faglig utvikling. Vi deler kunnskap og erfaring. 

Det blir sagt at du må kjenne fortiden for å kunne forstå fremtiden. Vår fortid er preget av vekst, læring og forening av krefter – en historisk arv vi med stolthet tar med oss i videre utvikling. 

Vår historie – våre eiere

I 2014 fikk vi nye eiere da det svenske investeringsselskapet AdvInvest ble hovedaksjonær. I 2015 ble Knowledge Factory kjøpt av Advania-konsernet. Siden høsten 2016 har Advania vært ledet av adm.dir Espen Hartz. Fra januar 2017 samles Advania AX og Advania AS (tidligere Knowledge Factory) i ett selskap og blir Advania Norway AS.

Noen milepæler i Advanias historie: 

2015
Vi skifter navn til Advania AX, en synliggjøring av vårt markedstilbud og spesialkompetanse. Mens Advania-konsern har drift som kjernevirksomhet, er Advania AX rendyrket mot Microsoft Dynamics AX. Selskapet eies nå 100% av ADVInvest AB. Store kundeavtaler signeres med Skeidar, XXL, Grieg Seafood og Pelagia. Tatt opp som medlem i Microsoft President Club og kåret til Microsoft Dynamics AX Partner of the Year.


2014

Vi får nye eiere. Advania konsernet største aksjonær er nå det svenske selskapet Advinvest med 58,5 % . Selskapet ble stiftet våren 2014 , og består av en gruppe svenske investorer , med Thomas Ivarsson i spissen . Vår tidligere hovedaksjonær Island Enterprise Investment Fund har i dag 32 % . Advania har ca 40 aksjonærer som til sammen har 9,5% av aksjekapitalen. Store kundeavtaler signeres med GC Rieber, Nokas og Securitas.


2013

Ny ledergruppe på plass fra januar og strategisk endring – fra programvareutvikling til konsulenthus.

2012
Vi skifter navn fra Hands til Advania. Konsernet Advania er en realitet. Etter sammenslåingen er vi nå en del av Nordens 9. største IT-selskap med 1100 medarbeidere fordelt på 4 land, 10.000 kunder fra hele verden og en samlet omsetning på 1,12 milliarder kroner (i 2011). Ole Morten Settevik ansatt som ny CEO i oktober, 2012.

2006 til 2011
Vi satser offensivt på kompetanse innen Microsoft teknologi og vinner flere store kundeprosjekter. Samtidig bygger vi kvalitet i prosjektledelse og innfører solid metodikk for gjennomføring av prosjekter (SureStep). Vårt fokus er løsningskonsepter med standard ERP (virksomhetskritiske løsninger), BI (rapportering), portalløsninger samt integrasjonsverktøy for å koble sammen ulike løsninger. 

2005
Hands blir kjøpt av et islandsk selskap og er ikke lenger børsnotert.

2000
Hands etableres som eget selskap og vokser fra å være en liten del av et stort selskap (Merkantildata) til å bli et mellomstort frittstående IT selskap. Nå starter vi en større satsing på Axapta som senere ble kjøpt opp av Microsoft og hetende Dynamics AX. Programporteføljen blir utvidet til å dekke ett bredere spekter for større virksomheter. 

Før 2000
Merkantildata Applikasjon som er en toneangivende leverandør og har vært det siden 1990-tallet innenfor de utvalgte bransjer. 

Ledergruppe & Styre

Advania Care – et helhetlig forvaltningskonsept tilpasset kundens stadig endrede behov

Vi tilbyr markedsledende brukerstøtte, forvaltning og et bredt utvalg av tjenester. 

Vi forstår at våre kunder har ulike behov og at disse endrer seg over tid. I vår tjenestekatalog setter kunden selv sammen ønskede tjenester og velger tjenestenivå. I tillegg gir vi mulighet til å endre sammensetningen løpende. 

Ønsker du å få mer informasjon om vårt tjenestetilbud, ta kontakt her

Vi baserer våre prosesser på kjent metodikk.  ITIL (Information Tecnology Infrastructure  Library) er et godt utprøvd rammeverk, bygget på beste praksis. Dette forenkler kommunikasjonen mellom oss og våre kunder.

Advania Servicedesk har ansvar for all kundeservice og har ett kontaktpunkt for alle kundehenvendelser (SPOC = Single Point Of Contact).

Henvendelser logges via web, e-post eller meldes inn på telefon, og våre supportkonsulenter sørger for at henvendelsene følges opp på en profesjonell måte.

 Advanias arbeid med personvernforordningen

Vi beskytter den personlige integriteten.
Den 25. mai i år trer ny personvernforordning (GDPR) i kraft og er lovverket som erstatter det tidligere databeskyttelsesdirektivet og gjeldende personopplysningsloven. Personvernforordningen har til formål å harmonisere EUs lovgivning for alle medlemmer og gi EU-borgere større kontroll over deres personlige opplysninger. Dette innebærer økt ansvar for aktiviteter som omhandler personopplysninger.

Hva gjør Advania Norge AS for å tilfredsstille kravene til GDPR?

Advania Norge AS jobber aktivt med å tilfredsstille kravene til den nye personvernforordningen. Vi bryr oss om våre kunder og partnere og ønsker derfor å informere om implementerte og pågående endringer. Nedenfor beskriver vi endringene som er innført i forbindelse med GDPR.

Nye retningslinjer og prosedyrer

Vi har oppdatert våre retningslinjer og prosedyrer for å øke sikkerheten for hvordan personopplysninger behandles.

GDPR-organisasjon

For å oppfylle kravene i personvernforordningen har vi oppnevnt en gruppe som, med sin ekspertise i GDPR, forvalter problemer knyttet til den nye lovgivningen.

Databehandleravtaler

Vi har utarbeidet ny databehandleravtale for å sikre at vi arbeider i henhold til personvernforordningens bestemmelser.

Opplæring av ansatte

Vi er klare til å inkludere alle ansatte i GDPR-reisen og de forbedringene det gir, noe som betyr at alle ansatte har fått opplæring om den ny lovgivingen og hvilke endringer som er gjennomført.

Sikkerhet

Vi ser personvernforordningen som et naturlig element i våre prosesser for å beskytte personvernet.

Retningslinjer for håndtering av personopplysninger

Vi har oppdatert vår personvernpolicy for å oppfylle kravene i personvernforordningen. Oppdateringen betyr at du som kunde har større kontroll over din personlige informasjon.

Sensitive data og events

Vi bryr oss om dine personlige opplysninger og vil derfor informere om at vi samler din sensitive informasjon for å håndtere arrangement etter dine ønsker og behov. Dine personopplysninger blir lagret i 1 måned etter gjennomførte events. Ta kontakt med vår GDPR-administrator nedenfor for å tilbakekalle ditt samtykke eller for å oppdatere informasjonen som er registrert om deg. Lær mer om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger her.

Oppdatert personverninformasjon

I vår oppdaterte personvernerklæring nedenfor oppgir vi formål, juridisk grunnlag, og hvilke personopplysninger som samles inn og hvor lenge de lagres.

Forespørsel etter registrerte personers rettigheter

For å sende inn en forespørsel etter registrertes rettigheter, kan du laste ned dette skjemaet. Følg instruksjonene og fyll ut skjemaet, og Advania Norge AS vil kontakte deg innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: gdpr@advania.no
Postadresse: Advania Norge AS, Postboks 6534 Etterstad, 0606 Oslo

 

Personvernerklæring

1. Informasjon om håndtering av personopplysninger

Advania beskytter ditt privatliv og vi vil at du skal føle deg trygg når du sender inn informasjonen til oss. For oss er det viktig å være åpne med hvordan vi behandler dine personopplysninger og gi deg informasjon på en måte som vil hjelpe deg å forstå hvordan vi vil behandle dem.

I denne personvernerklæringen, som gjelder for alle Advania ’s forretningsforbindelser i Norge, informerer vi om hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger når du besøker våre nettsider, registrerer en konto i vår e-handels butikk, ved e-post utsendelser, når kjøper våre produkter eller tjenester eller på andre måter er i kontakt med oss.

Advania jobber kontinuerlig med personvern, og vi vil derfor oppdatere denne personvernerklæringen løpende. Siste oppdaterte versjon vil ligge tilgjengelig på denne siden.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller synspunkter.

2. Ansvar for dine personopplysninger?

Advania Norge AS, org.nr 967 372 668, Ole Deviks vei 6C, 0666 Oslo, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som innhentes og behandles av Advania.

Advania har utnevnt en ansvarlig kontaktperson for GDPR som kan kontaktes på gdpr@advania.no, og som har som oppgave å hjelpe Advania å overholde personvernlovgivningen.

3. Formål med behandlingen av dine personopplysninger

Når du har lagt igjen personlig informasjon til oss i Advania, bruker vi disse opplysningene til de formål og med støtte fra det juridiske grunnlaget som er angitt nedenfor:

 

Formål 

Personopplysninger 

Årsak til lagring 

Lagringstid eller kriterier for sletting 

Administrasjon av forholdet med kontaktpersoner hos kunder, leverandører eller samarbeidspartnere 

 

 • Navn på kontaktperson 

 • E-postadresse 

 • Telefonnummer 

 Avtale 

10 år fra avtalen med leverandøren/kunden opphører. 

Administrere kundeservicehenvendelser 

 

 • Navn 

 • E-postadresse 

 • Telefonnummer 

Avtale 

12 måneder etter at saken er avsluttet 

Utsendelser av nyhetsbrev, inklusive markedsføring 

 

 • Navn 

 • E-postadresse 

 • Telefonnummer 

Advania ‘s berettigede interesse 

Ingen, umiddelbart etter at den registrerte har valgt å avslutte abonnementet/samtykket 

 

 

Administrasjon av arrangement/events arrangert av Advania Norge eller sammen med Partner av Advania Norge 

 

 • Navn 

 • E-postadresse 

 • Telefonnummer 

 • Opplysning om allergier 

Advania ‘s berettigede interesse og samtykke ved spesielle allergier. 

 

1 måned etter avsluttet event/arrangement 

Gjennomføring av undersøkelser 

 • Navn 

 • E-postadresse 

 • Svar i spørreskjema 

Advanias berettigede interesse 

1 måned fra undersøkelsen er gjennomført 

Oppdatere og forbedre tjenester og produkter samt den tekniske funksjonaliteten i våre datasystem og på våre websider 

 • IP-adresse 

Advanias berettigede interesse 

Ingen, umiddelbart etter sporing er inaktivert på websiden. 

 

 

Registrere de personer som meddeler at de ikke ønsker å motta markedsføring fra Advania 

 

 • E-postadresse 

Advanias berettigede interesse i å imøtekomme begjæring fra enkeltindivid om å ikke motta markedsmøringsutsendelser. 

 

 

 

. 

Ingen sletting 
 
 
 

 

Overholde selskapets juridiske forpliktelser som produktsikkerhet, myndighetsbeslutninger eller regnskapsskrav eller i henhold til skattelovgivning. 

 

 

 • Navn 

 • E-postadresse 

 

Overholde våre juridiske lovpålagte forpliktelser. 

I henhold til gjeldende lovgiving. 

4. Når kan vi dele din informasjon?

Advania vil kun dele dine personlige opplysninger hvis dette blir pålagt oss ved lov, eller slik loven tillater det. I noen tilfeller kan vi benytte oss av selskaper som hjelper oss med vår markedsføring eller å behandle avtaler og bestillinger. Bedrifter som hjelper oss i disse tilfellene, kan være frakt- og logistikkfirmaer, bank- og kredittkortselskaper eller markedsføringsleverandører. I slike tilfeller inngår vi en databehandleravtale for å sikre dataene dine. Når vi deler informasjonen din, blir disse brukt til samme formål som det er gitt samtykke til.

Advania minimerer overføringen av personopplysninger til et land utenfor EU / EØS, og i tilfeller der det skjer, som f.eks ved systemsupport og vedlikehold, skjer dette i henhold til avtaler med strenge krav.

5. Sikkerhet rundt dine personopplysninger

Advania sikrer at din personlige informasjon håndteres i samsvar med besluttede sikkerhetsrutiner for å beskytte mot ulovlig eller uautorisert tilgang til informasjonen. I Advania håndteres kun nødvendig informasjon, og kun av de som trenger det, for å gi den beste servicen til våre kunder, leverandører og andre som kommer i kontakt med Advania.

6. Dine rettigheter

Vi i Advania ønsker å være transparente i hvordan vi behandler dine opplysninger. Om du ønsker innsyn i dine personopplysninger, kan du begjære å få tilgang til dine opplysninger ved å be om dette. Dersom vi mottar en begjæring fra deg, kan vi kunne be om kompletterende opplysninger for å sikre at vi utleverer personopplysningene til riktig person. En begjæring om et registerutdrag skal være skriftlig og signert av deg. Du har også rett il å be om at dine personopplysninger korrigeres.

Du kan be om sletting av din informasjon, i den utstrekning det overholder gjeldende lov og er i samsvar med avtaler inngått med deg, og vi vil selvfølgelig alltid gjøre vårt beste for å imøtekomme din forespørsel om sletting. Du har også rett til å protestere mot vår behandling (for eksempel hvis noen av de innsamlede dataene er feil). Det kan være tilfeller hvor Advania ikke kan imøtekomme din forespørsel om sletting, dersom informasjonen er nødvendig for å oppfylle gjeldende lovgiving.

Dine personopplysninger kan ikke benyttes til direkte markedsføring eller profilering dersom du motsetter deg slik behandling. Du kan til enhver tid trekke tilbake et gitt samtykke og takke nei til all form for markedsføring.

Du finner skjema for å begjære dine rettigheter her.

6.1 Klage til tilsynsmyndighet

Kontakt oss gjerne med spørsmål som berører behandling av dine personopplysninger. Du har også full rett til å rette klager vedrørende behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.


Ta gjerne kontakt med oss: gdpr@advania.no.Advania sine partnere

I Advania er vi opptatt av kompetanseutvikling og deling. Internt i egen virksomhet og eksternt sammen med andre. Vårt tilbud i markedet er fundert på solide løsninger, trygg rådgivning og sterke partnere. 

Virksomheter som investerer i komplekse ERP-systemer vil ha en stor og trygg partner som har gjort jobben før og vet hva som skal til. «One point of contact» er et ønske fra mange. Advania er den leverandøren som tar totalansvaret. I ryggen har vi solide partnere og sammen utfyller vi hverandre så løsningene blir komplette.
– Vi kaller det Techknowledge