Advania Care – et helhetlig forvaltningskonsept tilpasset kundens stadig endrede behov

Vi tilbyr markedsledende brukerstøtte, forvaltning og et bredt utvalg av tjenester. 

Vi forstår at våre kunder har ulike behov og at disse endrer seg over tid. I vår tjenestekatalog setter kunden selv sammen ønskede tjenester og velger tjenestenivå. I tillegg gir vi mulighet til å endre sammensetningen løpende. 

Ønsker du å få mer informasjon om vårt tjenestetilbud, ta kontakt her

Vi baserer våre prosesser på kjent metodikk.  ITIL (Information Tecnology Infrastructure  Library) er et godt utprøvd rammeverk, bygget på beste praksis. Dette forenkler kommunikasjonen mellom oss og våre kunder.

Advania Servicedesk har ansvar for all kundeservice og har ett kontaktpunkt for alle kundehenvendelser (SPOC = Single Point Of Contact).

Henvendelser logges via web, e-post eller meldes inn på telefon, og våre supportkonsulenter sørger for at henvendelsene følges opp på en profesjonell måte.

Kontakt oss

Your message has been received