Bransjer

Advania er et rådgivnings- og teknologiselskap. Vi leverer forretningssystemer, skytjenester og kommunikasjonsløsninger, med særlig ERP-bransjekompetanse innen Retail, Services og Manufactoring & Distribution. Innenfor hver av disse bransjene er det igjen ulike områder vi har kompetanse om og teknologiske løsninger til. Eksempelvis inngår advokat, eiendom og annen timebasert tjenesteyting innen bransjeområdet Services.


 

Microsoft Dynamics 365 er et sett med prosesser satt i system. Jo mer du velger av standard, jo enklere gjør du det for deg selv.

Microsoft Dynamics 365 kan brukes av mange til mye. Hvilke konkrete produkter vi vil anbefale for din virksomhet avhenger av hvilke bransje dere opererer i. Vår erfaring viser at ERP-prosjekter har tendens til å vokse seg større enn opprinnelig estimert. Ofte er årsaken at man ikke har tatt stilling til et helhetlig konsept før man går i gang med prosjektet. Advania bistår sine kunder som rådgivere i forkant, underveis og etter at nytt forretningssystem er implementert. 

Vi jobber også med kunder som utgjør kompliserte konsernstrukturer med mangslungne behov og vi har konkrete referanser å vise til.Kraftig. Fleksibel. Enkel. 

Virksomheter trenger komplekse IT-systemer for sine forretningsprosesser. Men kompleks skal ikke bety komplisert! Microsoft Dynamics 365 er en enkel, effektiv og brukervennlig plattform som hjelper bedrifter til vekst og kontinuerlig optimalisering. Investeringen i systemet gir rask avkastning. 

 • En global, standardisert løsning
 • En samlet oversikt over organisasjonen
 • Bransjespesifikk funksjonalitet
 • Økonomistyring
 • Business intelligence og rapportering
 • Salg og markedsføring
 • Innkjøp
 • Supply chain management
 • Prosjektstyring
 • Personalstyring
 • Operasjonell styring
 • Global risk and compliance
 • Miljøregnskap
 • Landsspesifikk funksjonalitet
 • Støtte til flere språk og valutaer
 • Skalerbar løsning

I ett og samme system får virksomhetene et kraftig, fleksibelt og brukervennlig verktøy for effektiv forretningsdrift.

  
 

Dynamics AX Guided Tour Finance: Gain immediate financial insights

Se interaktiv film fra Microsoft her!

 
 

– Vi kaller det Techknowledge

Kontakt oss

Your message has been received

Komplett løsning for økonomisk og administrativ eiendomsforvaltning.

Sammen med våre eiendomskunder har vi utviklet PMAx en standard bransjeløsning med tidsbesparende og verdiøkende funksjonalitet. 

 • Automatisert avregning av felleskostnader
 • Kontraktsregulering
 • Fleksibel rapportering på tvers av økonomi og eiendom
 • Budsjettering basert på eksisterende og framtidige kontrakter
 • Skalerbar løsning tilpasset størrelse og volum
 • MVA oppgjør automatisk håndtert
 • Fakturarutiner på tvers av selskaper
 • Outlook-basert grensesnitt – enkelt å bruke samme med Microsoft Office
 • Ledelsesinformasjon, nøkkeltall og analyseverktøy via portal
 • IPD rapportering 
 • Flerfirmafunksjonalitet
 • Anleggsregister
 • En partner med helhetsforståelse for fag, teknologi og prosesser. 

I ett og samme system kan dere effektivt jobbe på tvers av selskaper.  – Vi kaller det Techknowledge

Informasjon.
Strukturert. Oppdatert. Tilgjengelig. 

Business Intelligence (BI) betyr å ta bedre beslutninger på bakgrunn av data. Datamengden er stor i både store og små virksomheter. Brukervennlig tilgang til strukturert informasjon er avgjørende for å sikre god innsikt og forretningsmessige beslutninger. 

 • Muliggjør totaloversikt av virksomheten
 • Har finans- og salgsrapportering
 • Styrer tilgang og distribusjon av informasjon
 • Installeres i eksisterende driftsmiljø
 • Fungerer optimalt sammen med SharePoint og gir enkel publisering av data
 • Gir fleksibel, effektiv bruk sammen med Excel 
 • Er levert av en partner som kan kombinere BI med solid fag- og bransjekompetanse

Enterprise versjonen muliggjør tilpasninger og skreddersøm. Som kunde av Dynamics AX er BI-løsningen ferdig konfigurert – dere er raskt på lufta. Advania Insight er laget for flere versjoner av Microsoft Dynamics AX (AX 4.0, AX 2009 og AX 2012). Opsjon på modulene: Kundereskontro, Leverandørreskontro, Prosjekt. 


Tilleggstjenester:

 • Utvikling av rollebasert rapporteringsløsning i SharePoint
 • Utvikling av reporting services rapporter
 • Utvikling av Excel modeller for rapportering
 • Opplæring i bruk av Excel for rapportering mot Advania Insight
 • Integrasjon av Advania Insight i Dynamics AX 

– Vi kaller det Techknowledge

Korrekt lønn til riktig tid. 

LESSOR Lønn er et lønnssystem som er fullstendig integrert med Microsoft Dynamics AX / Dynamics AX 365 for Operations. Løsningen finnes til både Danmark, Norge og Sverige.

Med LESSOR Lønn for Microsoft Dynamics AX får dere en effektiv og fleksibel løsning, som er meget brukervennlig å jobbe med, og som benytter den brukerflate og de snarveier som dere kjenner fra Microsoft Dynamics AX.
 

I ett og samme system kan medarbeidere, ledere og personaladministrasjonen registrere og håndtere lønns- og personalrelevante data.

 • Fraværshåndtering med automatisk lønnseffekt (hvis ønskelig)
 • Funksjonalitet for alle norske lovgitte krav
 • Datostyring på alle nivåer
 • Korrigering med tilbakevirkende kraft
 • Avanserte beregninger av satser/lønn/trekk som reduserer manuelt arbeid
 • Elektronisk inn/utmelding av AA-register og Obligatorisk tjenestepensjon
 • SSB-statistikk, terminoppgave og LT-oppgave via Altinn
 • Rapportverktøy 
 • Håndtering av forskudd
 • Fordeling av lønn og sosiale kostnader på flere avdelinger
 • Individuelt tilpasset lønnsslipp – eller for grupper av ansatte
 • Integrasjon med Microsoft Dynamics AX sikrer at medarbeiderdata kun vedlikeholdes ett sted

 

Tilleggsmoduler/WEB-baserte løsninger integrert med Lessor lønn:

 • Vaktplanlegging
 • Portal hvor ansatte registrerer timer og fravær for godkjenning
 • Reiseregning
 • Sykelønnsrefusjon – innsendelse av skjemaer og oversikt over utestående
 • Veiviser ved opprettelse av nye medarbeidere

– Vi kaller det Techknowledge

Sikkerhet. Kompetanse. Helhetsforståelse. 

Forretningssystemer anses gjerne som hovedkretsløpet i en virksomhet. Selve hjertet med hovedpulsårene som må pumpe og gå for at resten skal fungere. Når bedrifter investerer i, og implementerer nytt forretningssystem skal man være trygg på at dette skjer på en teknisk kompetent og trygg måte. Og når produksjonen er i gang skal vedlikehold bli skikkelig ivaretatt. Vi gjør det mulig. 

Det er mange valg å forholde seg til, detaljer å passe på og sammenhenger å forstå når forretningssystemer skal implementeres. Når vi går i gang med implementering er det som oftest ved å levere forretningsløsning som skal kobles med allerede eksisterende infrastruktur hos kunden. 

Som når et hus skal bygges må grunnmuren være solid. Teknisk kompetanse og helhetsforståelse for servere, operativsystemer, databasestruktur og integrasjon med tredjepartsleverandører er avgjørende. Før fagkonsulentene starter sitt arbeid med å legge data inn i selve applikasjonen sikrer våre tekniske eksperter at helheten fungerer som den skal.

Økt kompleksitet og krav til integrasjon

Det er spennende tider for teknologisk utvikling. Trenden er at forretningssystemer blir stadig mer komplekse. Folk er godt vant med enkle brukervennlige løsninger og forventer at ulike systemer spiller mot hverandre - en innlogging skal være nok. Vi gjør det mulig fordi vi har teknisk kompetanse som sikrer at integrasjonene er sikre og funksjonelle. Vårt tekniske team har lang erfaring og solid kompetanse. 

Vi har særlig fokus på at databaser er som levende vesener som trenger pleie for å fungere optimalt. Kontinuerlig oppmerksomhet og «tuning» er avgjørende. Våre kunder skal ha løsninger med gode responstider, det betyr at systemene må gå fort. Alt må fungere. Kompetanse på infrastruktur og sikkerhet er vesentlig for å forstå helheten. 

Vårt fokus er å sette opp løsningen riktig og ha et teknisk kompetent team som kan forvalte systemene når de er i drift. Vi setter vår ære i å følge opp kundenes løsninger når de er i drift. Investering i våre løsninger skal gi avkastning. Vi øker dine verdier.

Anbefalt implementering

 • Utvikling og test kan leies i vårt driftsmiljø
 • Utviklingsversjon etableres i vårt driftsmiljø. Kunden leier plass hos oss og sparer på denne måten kostnader knyttet til maskiner, lisenser, reiseutgifter mm.
 • Løsningen testes i vårt miljø
 • Løsningen flyttes til kunde og ny test gjennomføres
 • Produksjonsversjonen etableres hos kunden (eller hos kundens ASP-leverandør). Implementeringsprosess konverterer nå til løpende drift og forvaltning

– Vi kaller det Techknowledge

God metodikk er avgjørende for å lykkes med implementering av ERP-systemer. Man må starte i rett ende, tydeliggjøre målsetningene med nytt system og involvere nøkkelmedarbeidere.

I Advania bruker vi metodikk som gir forutsigbarhet og trygghet for hvem som skal gjøre hva, i hvilken rekkefølge, og hvem som er ansvarlig for hva. Vår metode er basert på anerkjent Microsoft metodikk og Microsoft "best practice" hva gjelder metodeverk og prosedyrer knyttet til implementering av Microsoft Dynamics 365, i kombinasjon med egen erfaring og fokus på det konkrete kundeprosjektet vi jobber med.

 

Vår metode for implementering av Dynamics 365 er basert på Conference Room Pilot (CRP) metodikk. CRP er en metode med tett dialog mellom kunde og leverandør, hvor standard løsning blir satt opp og prosessene blir gjennomgått i løsningen. I prosjektet, ønsker vi å benytte kundens egne data så langt det lar seg gjøre, slik at prosessene skal bli så gjenkjennbare og enklere å forstå, og med dette redusere risiko for misforståelser og feiltolkninger i prosjektet. 


Ved bruk av CRP vil kunden, i arbeidsmøter, få demonstrert hvordan deres prosesser blir løst i nytt system. Dette forgår i tett dialog med kundens og leverandørens prosesseiere. 

 

Implementeringsmetodikken støtter både fossefall- og agil tilnærming.


Følgende prosjektverktøy brukes og inngår i metodeverket:

 • Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), eies av kunden, og benyttes igjennom hele prosjektet, samt i forvaltning etter endt prosjekt. I Dynamics Lifecycle Services dokumenters løsning, prosesser og GAP. 
 • Visual Studio Team Services (VSTS), eies av kunden, og benyttes igjennom hele prosjektet, samt i forvaltning etter endt prosjekt. I VSTS defineres alle prosjektoppgaver som konsulenter og utviklere skal gjennomføre i prosjektet. Videre kobles også test-case til de ulike prosesser og GAP i VSTS. VS benyttes til å definere og følge opp sprinter og leveranser i prosjektet.
 • Microsoft SharePoint (SP) benyttes som prosjektets arbeidsområde, hvor dokumenter, prosjektplan og kontaktdata deles mellom kunde og leverandør. Dette er med å sikre at vi har tilgang til felles informasjon og versjoner av de gjeldende dokumenter. Det er også her beskrivelser av krav lagres for felles tilgang.


 

– Vi kaller det Techknowledge

Gode rådgivere er avgjørende for hurtig avkastning når man investerer i nytt ERP-system. 

Nærhet

Våre fagfolk er her. Vi har kompetanse som er relevant for norske og skandinaviske forhold. 

 

Teknologi og bransje

Vi kan både fag og bransje. Mange av våre dyktige rådgivere har vært på andre siden av bordet og vet hva det vil si å være for eksempel salgsleder, logistikksjef eller økonomidirektør. 

 

Erfaring

Vi har gjort det før. Vi har levert små og store prosjekter gjennom mange år og kan trygt lose virksomheter gjennom. Samtidig som vi aldri hviler på laurbærene. Teknologi og kompetanse er ferskvare. 

 

Størrelse

Vi er store og størrelse har betydning. Vi har solide fagmiljøer internt, eksempelvis teknisk avdeling og avdeling for prosjektledelse. Eksperter som inngår i dynamiske fagmiljøer styrker hverandre og kundene med kontinuerlig oppdatert erfaring og fagkompetanse. De teknologiske løsningene blir mer komplekse, kjernefunksjonalitet utvides. Det er krevende å være oppdatert på det nye som hele tiden kommer. Vi har solide fagmiljøer som er i holder takt med utviklingen. 

 

Gode råd

Vi er gode, ærlige rådgivere. Vi snakker ikke kundene våre etter munnen og vi lover ikke luftslott. Men vi jakter alltid på verdier for våre kunder. 

 

Metode

Prosjekt og implementering basert gjennomprøvet metodikk, beriket med årelang erfaring, solid ekspertise på ERP, Microsoft Dynamics AX/Dynamics 365, bransje og fag. 

 

Vi tar deg på alvor

ERP-systemer berører en så stor del av virksomheten. Nye løsninger skal tas i bruk samtidig som arbeidsmåter endres. Selv om det er teknologiske systemer som skal implementeres er det mennesker som skal bruke løsningen. Nye arbeidsmåter medfører krav om endret atferd. Å forstå kundens organisasjon, fagområdet og menneskene er avgjørende.  

Mennesker handler av mennesker. God kommunikasjon og opplevelse av trygghet er avgjørende for forretningsbeslutninger. Vi legger vår ære i å lytte til kundenes unike behov. Selv om systemet er standard er det ingen av våre rådgivere som går på autopilot. 

Å investere i nytt ERP-system kan sammenliknes med å satse på et nytt hovedkretsløp. Som leverandør er vi ydmyke for ansvaret vi blir gitt. Stødig hånd. Sikker gjennomføring. Forutsigbar prosess. Hos oss møter du rådgivere som jobber hardt for at din virksomhet skal øke sine verdier. 

Vår metode gir forutsigbar implementering. I produksjon får våre kunder solid kundestøtte og oppfølging. 
– Vi kaller det Techknowledge