Category image

Fokus på klienter og saker

Gjennom mange år har vi lært å kjenne en advokats hverdag. Med vår forretningsløsning får du det enkelt og tilpasset dine behov. Opprette klient og sak. Registrer timene. Før regnskap, ha system for dokumenthåndtering og gjennomføre bankavstemming. Alt via enkel nettløsning - mens du er på farten.
GJENNOM MANGE ÅR HAR VI LÆRT Å KJENNE EN ADVOKATS HVERDAG

Vi vet du vil bruke minst mulig tid på administrasjon. Med vår forretningsløsning får du en brukervennlig løsning tilpasset dine behov. Opprette klient og sak. Registrer timene. Før regnskap, ha system for dokumenthåndtering og gjennomføre bankavstemming. Alt via enkel nettløsning - mens du er på farten. Løsningen vår er skreddersydd for større advokathus, men er også dekkende for andre tjenesteytende bedrifter som revisorfirma eller tilsvarende.

Vårt digitale arbeidsrom for advokat gir deg en web-basert løsning med portal hvor du kan søke opp klienter, saker og kontaktpersoner. Hver sak er et prosjekt.

INNTAK AV NYE KLIENTER

Ved inntak av nye klienter gjennomføres konfliktsøk mot tidligere oppdrag og hvitvaskingskontroll - alt i tråd med regler basert på forskriftene. Adressen hjelper deg å hente hente relevante data fra Brønnøysundregisteret så du sikrer at du har riktig informasjon på din nye klient. Kredittsjekk av klient gjennomføres via vår webbaserte løsning.

REGISTRERING AV NY SAK

Når opplysninger er registrert opprettes klienten i deretter saken. På ny gjennomføres konfliktsøk, før du gjør en ny hvitvaskingskontroll. Løsningen sikrer slik både

klientorientert og saksorientert hvitvaskingskontroll. Når dette er gjort oppretter du saken med relevante opplysninger om saksutførende advokat, statistikk, økonomiske info, faktureringsopplysninger. Bekrefter om skal ha motparter på saken - oppretter alle som skal med før du fullfører. Nå er saksrommet klart. Her kan du legge til flere personer som jobber med saken etc.

TIMEREGISTRERING

Du fører timen via mobil løsning on the go via vår app for timefangst Advania Time Capture. Timene overføres automatisk til timeregistreringen som også kvalitetssikrer eksempelvis stavefeil fra mobilregistreringen.

RAPPORTERING

Basert på saks- og klientinfo. I løsningen avspeiles klient, saker, fakturering etc.  Løsningen har støtte for sensitiv info, man kan definere hvem som skal ha innsyn i hvilke saker.

 

Tilbake til bransjer

Kontakt oss

Your message has been received

Category image

Med rom for mange arbeidsoppgaver

Sammen med våre kunder har vi utviklet PMAx en standard bransjeløsning med tidsbesparende og verdiøkende funksjonalitet. Løsningen er basert på Microsoft Dynamics AX. Med vårt forretningssystem kan du remittere på tvers av selskaper med ett klikk.

 
 

Som eiendomsforvalter skal du ha rom for mange arbeidsoppgaver.

Sammen med våre kunder har vi utviklet PMAx som er en standard bransjeløsning med tidsbesparende og verdiøkende funksjonalitet. Løsningen er basert på Microsoft Dynamics AX. I ett og samme forretningssystem kan du effektivt jobbe på tvers av selskaper.
 

Vi leverer:

 • Automatisering avregning av felleskostnader
 • Kontraktsregulering
 • Fleksibel rapportering på tvers av økonomi og eiendom
 • Budsjettering basert på eksisterende og framtidige kontrakter
 • Skalerbar løsning tilpasset størrelse og volum
 • Ivaretar justeringsforpliktelser og beregning av MVA grad
 • Fakturering på tvers av selskaper
 • Omsetningsbasert leie
 • Outlook-basert grensesnitt - enkelt å bruke sammen med Microsoft Office
 • Ledelsesinformasjon, nøkkeltall og analyseverktøy via portal
 • Flerfirmafunksjonalitet
 • Anleggsregister
 • En partner med helhetsforståelse for fag, teknologi og prosesser

Kunder som Reitan Eiendom, OBOS Basale, SKB/Stiftelsen Kaare Berg, ROM Eiendom og KLP har valgt Advania sin PMAx løsning til forvaltning av sine eiendommer. 


 

Tilbake til bransjer

Kontakt oss

Your message has been receivedCategory image

En plattform for vekst

Vi leverer forretningssystemer som stabilt følger sikkerhetsselskaper gjennom endring og vekst. Microsoft Dynamics AX støtter opp under virksomhetenes arbeidsprosesser og sikrer rapportering og kontroll.

 

 

En plattform for vekst

Advania  jobber tett med viktige aktører i sikkerhetsbransjen. Vi hjelper våre kunder med lokale og distribuerte systemer som sikrer økonomisk kontroll og rapportering - integrert med vaktsystemer og lønnssystemer. 

Håndterminaler som enkelt kan sende data til time- eller oppdragsregistrering er avgjørende for selskapene som leverer tjenester innen vakthold, flyplasssikkerhet, pengetransport, overvåking, alarmtjenester og kontanthåndtering.

Håndterminaler

Knyttet til abonnement eller som tilleggstjenester - Microsoft Dynamics AX håndterer transaksjoner og data fra mobile enheter og fagsystemer og sørger for at sikkerhets- og vaktselskap får fakturert sine kunder effektivt og korrekt.  Som eksempel sørger vår løsning for at serviceteknikere henter ut oppdrag via håndterminal, gjennomfører jobben og deretter sender informasjon om ferdig oppdrag. Data går fra håndterminal til AX som fører dette som del av abonnement eller tilleggstjeneste, alt etter hvile avtale som arbeidet knyttes til. Data fra AX blir igjen grunnlaget for faktura til sikkerhetsselskapets kunde. 

Advania leverer forretningsystem som stabilt følger selskaper som Nokas, Loomis og Securitas gjennom endring og vekst. Microsoft Dynamics AX støtter opp under virksomhetenes arbeidsprosesser og gir oppdatert og relevant rapportering.

I sikkerhetsbransjen handler det om å levere timer trygt og effektivt. God integrasjon mellom produksjonssystemet og AX er vesentlig. AX er master som viser oversikt for kunder, kontrakter - alt hva dere leverer av tjenester og sørger for korrekte data som igjen sikrer at faktureringen går som den skal. 

Gjennom oppkjøp kan et selskap oppleve å sitte med administrasjon av en rekke ulike fagsystemer og plattformer. Med Microsoft Dynamics AX får man samlet alt i en integrert løsning som naturlig tilpasses til selskapets videre vekst. 

 

Tilbake til bransjer

Kontakt oss

Your message has been received