Rådgiving

Kommunikasjonsstrategi

Som en del av å jobbe med kommunikasjonsstrategien kjører vi envision, discovery og design workshoper for å hjelpe våre kunder med et helhetlig syn på de teknologier som finnes i dagens miljø, setter et mål for hvordan sluttbruker opplevelsen skal være om tre år for så å lage konkrete tiltak for å nå den optimale sluttbruker opplevelsen.

De fleste av våre kunder har valgt Microsoft Office og Skype for Business på PC, Mac og devicer. Det vi ser er at det kan være mange konkurrerende teknologier rundt opplevelsen på møterom, på telefoni og kommunikasjon generelt. Vi ser da på all denne teknologien og kommer med en konkret anbefaling på hva som bør avvikles, hva som bør beholdes, hva som må oppgraderes og hva som må implementeres for å nå målet om en god sluttbrukeropplevelse. Vi ser holistisk på teknologien og integrerer og gjenbruker der vi kan.

Ta kontakt for en prat om hva en kommunikasjonsstrategi kan gjøre for din bedrift.

Skystrategi

Skal du ut i skyen, men lurer på hva du skal konsumere som ren skytjeneste, hva som skal integreres med skyen og hva som skal bli igjen på datarommet? Vi vet hva som fungerer og ikke fungerer. Som en del av en skystrategi går vi gjennom de tjenestene det er aktuelt å ta i bruk i skyen og ser på alle forutsetninger som skal til for å nå målet med å untytte det best fra sky, hybrid og datarommet. Identitet er en sentral komponent for at det skal fungere, men ikke minst for en god sluttbrukeropplevelse. Vi sørger for at den retningen din bedrift går en en retning man er trygg på vil fungere.

Ta kontakt for en prat om hva en skystrategi kan gjøre for din bedrift.

Mobilitetsstrategi

I dag konsumeres jobbinnhold på et vell av enheter. Det er tre type enheter som er viktig i denne sammenhengen; managed, unmanaged og privat. Sluttbrukeren er opptatt av at alt skal fungere, IT avdelingen er opptatt av å ivareta sikkerheten. Vi er opptatt av at sluttbrukeren skal kunne ta i bruk produktivitetstjenester innenfor IT-avdelingens sikkerhetspremisser. Vi kan produktivitet til fingerspissene, vet hva som fungerer og ikke fungerer på tvers av ulike enheter. Mobilitetsstrategi tar for seg sluttbrukeropplevelsen og sørger for at IT-avdelingen føler de har kontroll over data.

Ta kontakt for en prat om hva en mobilitetsstrategi kan gjøre for din bedrift.

Sikkerhetsstrategi

Ransomware er et reelt problem i dagens IT infrastruktur. En sikkerhetsstrategi går gjennom dagens tiltak mot sikkerhet på tvers av platformer for å se hvordan man bedre kan beskytte seg mot dagens og morgendagens sikkerhetstrusler. En sikkerhetsstrategi tar for seg hvordan man praktisk kan beskytte seg, og bidrar til å lage konkrete tiltak før man blir utsatt og konkrete oppgaver for hva man skal gjøre når man blir utsatt for type ransomware eller andre sikkerhetstrusler.

Ta kontakt for en prat om hva en sikkerhetsstrategi kan gjøre for din bedrift

Våre strategirådgivere

Christian Knarvik
Technical Architect
Oddvar Håland Moe
MVP Enterprise Security