Advania  er et rådgivnings og teknologiselskap. Vi leverer rådgivning, forretningssystemer og kommunikasjonsløsninger. 

Vi kaller det Techknowledge

Teknologi er 0 og 1. Vi mennesker så uendelig mye mer. I Advania forener vi teknologi med erfarne, lyttende og skapende mennesker. Vi mener teknologi i seg selv ikke er interessant - det er hva den fører til som betyr noe. Derfor jobber våre rådgivere hver dag med å fornye, forenkle og forbedre forretningen til våre kunder. Teknologi og skapende mennesker. Vi kaller det techknowledge. 

Hva tilbyr Advania?

Med erfarne rådgivere og Microsoft i ryggen sørger vi for at kundene er i forkant med tekniske løsninger og optimal anvendelse av disse. Vi leverer forretningssystemer, skytjenester og kommunikasjonsløsninger til mellomstore og store bedrifter. Microsoft Dynamics 365 er bedriftsløsningen som ved hjelp av sanntidsinformasjon gjør det mulig å ta smartere avgjørelser raskere, og skape vekst med fleksibel teknologi. Når vi også leverer kommunikasjonstjenester, CRM, BI, portal og integrasjonsverktøy for å koble de ulike løsningene sammen er Advania en heldekkende systemintegrator.
 
Våre kunder er blant annet XXL, GC Rieber, Otra Norge, Nokas, Stamina Group, KLP Eiendom, Oluf Lorentzen, Securitas, Skeidar, Entra Eiendom, Kebony, Universitetet i Nord og Europris.

Hvem er Advania?

Advania er Norges største Microsoft-partner innen ERP og en systemintegrator som tilbyr kommunikasjonsløsninger, CRM og BI. Skytjenester er naturligvis en del av vårt tjenestetilbud. Tidligere utviklet vi programvare selv, men nå er vårt fokus å være trygge og gode rådgivere og implementere standard Microsoft teknologi. Microsoft utvikler løsningene og vi hjelper kundene våre med kunnskap om prosesser, teknologisk kompetanse og forvaltning.  

Etter oppkjøpet av Knowledge Factory besitter Advania et av Norges tyngste fagmiljø innen områdene Sharepoint, Exchange, Lync/Skype4Business, SQL, infrastruktur, identitetshåndtering og Powershell. Vi har spesialisert kompetanse på skytjenester og hybride miljøer og ansatte som er utnevnte Microsoft MVP (Most Valueable Person). Advania bistår som utførende arkitekter i større migreringsprosjekter for å sikre at sluttresultatet blir som forventet. I samarbeid med vårt svenske søsterselskap har vi tilgang til kompetansen til ytterligere 5 MVPer (bl.a Johan Arwidmark som er verdenskjent for sine Windows 10 deployments) og vi styrker med dette vår kompetanse innen Deployment, Windows Server, Active Directory.

Advania har vært i markedet gjennom flere tiår, tidligere under navnet «Hands». Vårt selskap består i dag av konsulenter som har jobbet en mannsalder i IT-bransjen, men også konsulenter som er nyutdannede toppkandidater og young professionals. I Advania ser vi på mangfold som vesentlig både for innovasjon og vekst, og vi har en langt høyere andel kvinner enn hva som er gjennomsnittet i IT-bransjen. Verdiene våre lagånd, leveransepresisjon og kompetanse skal kjennetegne all vår atferd. Våre kunder og partnere skal kjenne igjen alle medarbeider i Advania på måten vi opptrer. Alle som er i kontakt med oss skal kunne måle oss opp mot vår evne til å leve ut verdiene våre.
Ledergruppen i Advania AS er operativt ansvarlig for selskapet.

Advania er eid av AdvInvest AB. Ledergruppen består av følgende ledere:


Espen Hartz

Espen Hartz

CEO

Espen Hartz har lang erfaring med store kunder, omfattende prosjekter, salg og merkevarebygging i IT-bransjen. Han har i flere år vært Salgs- og Markedsdirektør i Bluegarden og har også jobbet med storkundesalg som KAM i blant annet Atea, TeamPartner og Orkla. Espen Hartz har utdanning innen markedsføring og IT. Han har vært i Advanias ledergruppe siden oktober 2012. 

Mobil:   +47 930 29 688
Mail:     espen.hartz@advania.no

Erlend Skaar-Olsen

Erlend Skaar-Olsen

Sales Director

Erlend har jobbet 18 år i IT bransjen, de ti siste som ansvarlig for salg av ERP til storkunder og hatt ansvar for ERP partnere i Microsoft Norge. Ellers bakgrunn fra konsulentselskaper og drift av eget selskap. Utdannelse fra BI. Vært en del av Advania sin ledergruppe siden september 2017. 

Mobil +47 930 39 800
Mail: erlend.skaar.olsen@advania.no

Robert Schwartz

Robert Schwartz

CFO

 

Mobil:   +46 8 546 701 06
Mail:     robert.schwartz@advania.se

Guri Korshavn

Guri Korshavn

Director Business Solutions & HR

Guri Korshavn har gjennom 30 år jobbet med operativ og strategisk ledelse innen konsulent og IT-bransjen. Hun har erfaring fra selskaper som IT Akademiet, Bluegarden, Forenede Økonomer og LPS. Korshavn er utdannet ved NITH og UiO. Hun kom til Advania i februar 2013 fra Bluegarden hvor hun var ansvarlig for lønnskonsulenter. Hun har vært i Advania sin ledergruppe siden september 2015.

Mobil: +47 906 85 600
Mail: guri.korshavn@advania.no

Kjell Magne Ramsli

Kjell Magne Ramsli

Director PMO

I nærmere 20 år har Kjell Magne Ramsli arbeidet i IT-bransjen med fokus på forretningssystemer (ERP). Ramsli har erfaring som konsulent, prosjektleder med leveranser innen flere ulike bransjer, som konsulentsjef og leder for Project Management Office. Kun avbrutt av et par år har han fulgt Advania fra 1999 da han startet i Completo, et selskap som ble kjøpt av Hands/Advania. Ramsli er utdannet Sivilingeniør fra NTNU med masteroppgave innen prosjektstyring og ledelse. Kjell Magne Ramsli har arbeidet i Advanias ledergruppe siden september 2015. 

Mobil:   +47 951 64 084
Mail:     kjell.magne.ramsli@advania.no

Styret i Advania AS er selskapets øverste ledelse og består av følgende ledere:

Ole Morten Settevik

Ole Morten Settevik

Advania AS, Styreleder

Ole Morten Settevik har omfattende bakgrunn fra norske og internasjonale IT selskaper. Han har vært administrerende direktør for Microsoft Norge (1995 – 2002), Ementor Norge (2004 – 2006), Bluegarden Norge (2007 – 2012). Han er Bachelor and Master of Science (Econ) fra Copenhagen Business School (CBS).  Settevik har vært i Advanias ledergruppe siden oktober 2012.   

Mobil:   +47 907 53 840
Mail:     ole.morten.settevik@advania.no

Verdiene våre skal kjennetegne all vår atferd. Våre kunder og partnere skal kjenne igjen en medarbeider i Advania på måten hun eller han opptrer. Alle som er i kontakt med oss skal kunne måle oss opp mot vår evne til å leve ut verdiene våre. 

Lagånd

Vi hjelper hverandre, vi stiller krav til hverandre, vi involverer hverandre. Vi er engasjerte.

Leveransepresisjon

Vi avstemmer forventninger. Vi er presise og fokuserte. Vi holder det vi lover. 

Kompetanse

Vi er faglig dyktige, og vi har høye ambisjoner om faglig utvikling. Vi deler kunnskap og erfaring. 

Det blir sagt at du må kjenne fortiden for å kunne forstå fremtiden. Vår fortid er preget av vekst, læring og forening av krefter – en historisk arv vi med stolthet tar med oss i videre utvikling. 

Vår historie – våre eiere

I 2014 fikk vi nye eiere da det svenske investeringsselskapet AdvInvest ble hovedaksjonær. I 2015 ble Knowledge Factory kjøpt av Advania-konsernet. Siden høsten 2016 har Advania vært ledet av adm.dir Espen Hartz.

Noen milepæler i Advanias historie: 

2015
Vi skifter navn til Advania AX, en synliggjøring av vårt markedstilbud og spesialkompetanse. Mens Advania-konsern har drift som kjernevirksomhet, er Advania AX rendyrket mot Microsoft Dynamics AX. Selskapet eies nå 100% av ADVInvest AB. Store kundeavtaler signeres med Skeidar, XXL, Grieg Seafood og Pelagia. Tatt opp som medlem i Microsoft President Club og kåret til Microsoft Dynamics AX Partner of the Year.


2014

Vi får nye eiere. Advania konsernet største aksjonær er nå det svenske selskapet Advinvest med 58,5 % . Selskapet ble stiftet våren 2014 , og består av en gruppe svenske investorer , med Thomas Ivarsson i spissen . Vår tidligere hovedaksjonær Island Enterprise Investment Fund har i dag 32 % . Advania har ca 40 aksjonærer som til sammen har 9,5% av aksjekapitalen. Store kundeavtaler signeres med GC Rieber, Nokas og Securitas.


2013

Ny ledergruppe på plass fra januar og strategisk endring – fra programvareutvikling til konsulenthus.

2012
Vi skifter navn fra Hands til Advania. Konsernet Advania er en realitet. Etter sammenslåingen er vi nå en del av Nordens 9. største IT-selskap med 1100 medarbeidere fordelt på 4 land, 10.000 kunder fra hele verden og en samlet omsetning på 1,12 milliarder kroner (i 2011). Ole Morten Settevik ansatt som ny CEO i oktober, 2012.

2006 til 2011
Vi satser offensivt på kompetanse innen Microsoft teknologi og vinner flere store kundeprosjekter. Samtidig bygger vi kvalitet i prosjektledelse og innfører solid metodikk for gjennomføring av prosjekter (SureStep). Vårt fokus er løsningskonsepter med standard ERP (virksomhetskritiske løsninger), BI (rapportering), portalløsninger samt integrasjonsverktøy for å koble sammen ulike løsninger. 

2005
Hands blir kjøpt av et islandsk selskap og er ikke lenger børsnotert.

2000
Hands etableres som eget selskap og vokser fra å være en liten del av et stort selskap (Merkantildata) til å bli et mellomstort frittstående IT selskap. Nå starter vi en større satsing på Axapta som senere ble kjøpt opp av Microsoft og hetende Dynamics AX. Programporteføljen blir utvidet til å dekke ett bredere spekter for større virksomheter. 

Før 2000
Merkantildata Applikasjon som er en toneangivende leverandør og har vært det siden 1990-tallet innenfor de utvalgte bransjer. 

Ledergruppe & Styre

Advania Care – et helhetlig forvaltningskonsept tilpasset kundens stadig endrede behov

Vi tilbyr markedsledende brukerstøtte, forvaltning og et bredt utvalg av tjenester. 

Vi forstår at våre kunder har ulike behov og at disse endrer seg over tid. I vår tjenestekatalog setter kunden selv sammen ønskede tjenester og velger tjenestenivå. I tillegg gir vi mulighet til å endre sammensetningen løpende. 

Ønsker du å få mer informasjon om vårt tjenestetilbud, ta kontakt her

Vi baserer våre prosesser på kjent metodikk.  ITIL (Information Tecnology Infrastructure  Library) er et godt utprøvd rammeverk, bygget på beste praksis. Dette forenkler kommunikasjonen mellom oss og våre kunder.

Advania Servicedesk har ansvar for all kundeservice og har ett kontaktpunkt for alle kundehenvendelser (SPOC = Single Point Of Contact).

Henvendelser logges via web, e-post eller meldes inn på telefon, og våre supportkonsulenter sørger for at henvendelsene følges opp på en profesjonell måte.

Norges tyngste fagmiljø innen områdene Sharepoint, Exchange, Lync/Skype4Business, SQL, infrastruktur, identitetshåndtering og Powershell.

Økt kompetanse

Etter oppkjøpet av Knowledge Factory besitter Advania et av Norges tyngste fagmiljø innen områdene Sharepoint, Exchange, Lync/Skype4Business, SQL, infrastruktur, identitetshåndtering og Powershell. Vi har spesialisert kompetanse på skytjenester og hybride miljøer og ansatte som er utnevnte Microsoft MVP (Most Valueable Person). Advania bistår som utførende arkitekter i større migreringsprosjekter for å sikre at sluttresultatet blir som forventet. 

I samarbeid med vårt svenske søsterselskap har vi tilgang til kompetansen til ytterligere 5 MVPer (bl.a Johan Arwidmark som er verdenskjent for sine Windows 10 deployments) og vi styrker med dette vår kompetanse innen Deployment, Windows Server, Active Directory. Advania kan vise til flere kunder og prosjekter, eksempelvis sammenslåing av Universitetet i Nord. 

 

 

Advania er kåret til Microsoft Partner of the Year for Skype for Business 2016 og Microsoft Partner of the Year for Dynamics AX 2015Utmerkelser

Advania er kåret til Microsoft Partner of the Year for Skype for Business i Norge for 2016. I 2015 var vi Microsoft Partner of the Year for Dynamics AX og er utvalgt som Microsoft Prefered Partner Retail. I 2015 og 2016 er Advania også tatt inn som eksklusiv medlem i Microsoft President´s Club og er Microsoft Gold Certified Partner. 

AXpact

Internasjonalt er vi eneste norske medlem i alliansen AXpact, med Dynamics AX leverandører fra hele verden.

Les mer om AXpact
Advania sine partnere

I Advania er vi opptatt av kompetanseutvikling og deling. Internt i egen virksomhet og eksternt sammen med andre. Vårt tilbud i markedet er fundert på solide løsninger, trygg rådgivning og sterke partnere. 

Virksomheter som investerer i komplekse ERP-systemer vil ha en stor og trygg partner som har gjort jobben før og vet hva som skal til. «One point of contact» er et ønske fra mange. Advania er den leverandøren som tar totalansvaret. I ryggen har vi solide partnere og sammen utfyller vi hverandre så løsningene blir komplette.
– Vi kaller det Techknowledge