Vår historie

Vår historie

Det blir sagt at du må kjenne fortiden for å kunne forstå fremtiden. Vår fortid er preget av vekst, læring og forening av krefter – en historisk arv vi med stolthet tar med oss i videre utvikling.

Noen milepæler i Advanias historie:

2018
Via equity og PFA investerer i Advania med 30% eierandel. Advania kjøper Wise og i Advania Norge utvider vi vårt IT-tilbud med salg av hardware og kjøp av Stepper AS. Advania Skolepartner lanseres i Norge med fokus på pedagogisk digitalisering av skolen. 

2017
Vi fusjonerer med Advania AS (tidligere Knowledge Factory) og endrer navn til Advania Norge AS. Fra januar 2017 tilbyr Advania Norge forretningssystemer, skytjenester og kommunikasjonsløsninger.

2016
Espen Hartz tiltrer som ny CEO i Advania. Tidligere Salg- og Markedsdirektør i Advania.

2015
Vi skifter navn til Advania AX, en synliggjøring av vårt markedstilbud og spesialkompetanse. Mens Advania-konsern har drift som kjernevirksomhet, er Advania AX rendyrket mot Microsoft Dynamics AX. Selskapet eies nå 100% av ADVInvest AB. Store kundeavtaler signeres med Skeidar, XXL, Grieg Seafood og Pelagia. Tatt opp som medlem i Microsoft President Club og kåret til Microsoft Dynamics AX Partner of the Year.

2014
Vi får nye eiere. Advania konsernet største aksjonær er nå det svenske selskapet Advinvest med 58,5 %. Selskapet ble stiftet våren 2014, og består av en gruppe svenske investorer, med Thomas Ivarsson i spissen. Vår tidligere hovedaksjonær Island Enterprise Investment Fund har i dag 32 %. Advania har ca. 40 aksjonærer som til sammen har 9,5% av aksjekapitalen. Store kundeavtaler signeres med GC Rieber, Nokas og Securitas. 

2013
Ny ledergruppe på plass fra januar og strategisk endring – fra programvareutvikling til konsulenthus. 

2012
Vi skifter navn fra Hands til Advania. Konsernet Advania er en realitet. Etter sammenslåingen er vi nå en del av Nordens 9. største IT-selskap med 1100 medarbeidere fordelt på 4 land, 10.000 kunder fra hele verden og en samlet omsetning på 1,12 milliarder kroner (i 2011). Ole Morten Settevik ansatt som ny CEO i oktober, 2012.

2006 til 2011
Vi satser offensivt på kompetanse innen Microsoft teknologi og vinner flere store kundeprosjekter. Samtidig bygger vi kvalitet i prosjektledelse og innfører solid metodikk for gjennomføring av prosjekter (SureStep). Vårt fokus er løsningskonsepter med standard ERP, BI, portalløsninger samt integrasjonsverktøy for å koble sammen ulike løsninger. 

2005
Hands blir kjøpt av et islandsk selskap og er ikke lenger børsnotert.

2000
Hands etableres som eget selskap og vokser fra å være en liten del av et stort selskap (Merkantildata) til å bli et mellomstort frittstående IT selskap. Nå starter vi en større satsing på Axapta som senere ble kjøpt opp av Microsoft og hetende Dynamics AX. Programporteføljen blir utvidet til å dekke ett bredere spekter for større virksomheter. 

Før 2000
Merkantildata Applikasjon som er en toneangivende leverandør og har vært det siden 1990-tallet innenfor de utvalgte bransjer.