Advokat 365

Unike utvidelser med Advania Advokat 365

Microsoft Dynamics 365 er en standard løsning som dekker mange behov. Basert på vår erfaring har vi beriket standardløsningen med spesifikk funksjonalitet, felter og betegnelser slik at løsningen nå dekker advokatfirmaenes behov uten at det skal være nødvendig med utvikling av tilpasninger.

Dette er funksjonalitet Advania har bygd inn i løsningene - som er brukervennlig, effektiv og sikrer advokatrelaterte opplysninger på klienter og saker:

Konfliktsøk

Ved inntak av nye klienter gjennomføres konfliktsøk mot klienter og saker det tidligere er jobbet på.

Ny klient

Klientens navn eller organisasjonsnummer henter relevante data fra eksterne registrere og sikrer korrekt informasjon. Kredittsjekk gjennomføres via løsningen.

Hvitvasking

Basert på oppdragets art guider systemet deg gjennom prosessen med å ta stilling til og gjennomføre de relevante sjekker for å hindre hvitvasking. 

Klientmidler

Korrekt og sikker behandling av betrodde klientmidler og klienteiendeler inngår.

Registrering av ny sak

Når konfliktsøk og hvitvasking er gjennomført oppretter du saken med relevante opplysninger om saksansvarlige advokat, statistikk, økonomiske info og faktureringsopplysninger. Videre bekrefter du om du skal ha motparter (relasjoner) på saken og legger inn alle som skal med før du fullfører. Nå er saksrommet klart og du kan velge å legge til andre som jobber med den samme saken.

Løsningen håndterer sensitive saker.

Integrasjon mot iManage Work

Advania Advokat er integrert med bransjens foretrukne dokumenthåndteringssystem.

Integrasjon mot Brønnøysundregistrene og Bisnode

Integrasjon mot Brønnøysundregistrene og Bisnode for å hente ut informasjon om klienter og relasjoner.

Power BI

Rapportering på klient, sak, ansvarlige og ansatte, som gir god oversikt over timeproduksjon, fakturering og status.

Funksjonalitet som følger Dynamics 365

 • Kontinuerlig oppdatering uten nedetid
 • Apper for blant annet timefangst og utleggshåndtering. Timene overføres automatisk til timeregistreringen som også kvalitetssikrer eksempelvis stavefeil fra mobilregistreringen
 • Sikkerhet i tråd med norsk regelverk som GDPR
 • Rollebasert tilgang - du ser informasjon relevant for din rolle, intet annet.
 • Lett å integrere med andre tredjepartsløsninger. Tett og sikker integrasjon med Office 365 - eksempelvis toveis integrasjon Excel og Økonomisystemet.
 • Formularredigering i Word - faktura, purrebrev etc finnes som maler i Word. Egne maler kan utformes i samarbeid med vår partner Docsentric.
 • Støtter flere språk, flere valutaer og flerfirma.
 • Skjermbilder kan personaliseres iht ditt behov, du ser det har tilgang til og det du ønsker å se og bruke. Det visuelle oppsettet du velger kan eksporteres ut og alle med samme rolle kan importere dette inn.
 • Egne felter - kan legges til i skjermbilde ved hjelp av Extensions.
 • Power BI - for analyser og rapporter basert på saks- og klientinfo. Støtte for sensitiv info, man kan definere hvem som skal ha innsyn i hvilke saker.
 • Power Apps - app kan tilpasses via kode som Extension. Eksempelvis kan app for ressursstyring hvor du kan søke ledig kompetanse i et geografisk område.
 • Flow – arbeidsflyt som kobler det hele sammen. Eksempelvis sikring av alle vedlegg fra inngående e-post fra kunde eller kobling mellom ekstern CRM som Salesforce der en endring av et prospect til kunde automatisk oppretter den samme kunden i Dynamics 365.

Prosesser som understøttes av funksjonalitet:

 • Regnskap/finans
 • Budsjettering
 • Anleggsmidler
 • Prosjekt/Sak
 • Timer/Kost
 • Innkjøp
 • Inngående faktura (Exflow)
 • Pris/Rabatt
 • HR - løsning for medarbeiderhåndtering inkl rekruttering og ansettelsesprosessen
 • Lønn - tilpasset norske hva gjelder lovverk og koder
 • Fakturagodkjenning ut/inn med arbeidsflyt
 • Bank
 • EHF, ISO 2022

Kontakt oss