For skoleleder

For skolelederen

Trygghet for deg som skoleleder

Det er ikke vanskelig å forstå at innføring av digitale verktøy som iPad i klasserommet kan oppleves som store omveltninger og krever at man er motivert og engasjert til endring i skolen. Vi i Advania er opptatt å skape trygghet for deg som skoleleder når vi skal hjelpe til med implementering av nye digitale verktøy i skolen. Tilrettelegging for en god struktur med digitale arbeidsmetoder i klasserommet er vårt mål, og du skal som skoleleder skal være trygg på at vi i Advania alltid setter læreren i fokus - og fokuserer på samspillet mellom lærer og elev. Det er tross alt læreren som står for at læringsutbytte er optimalt i klasserommet og at elevene skal føle seg trygge i bruken av nye læringsmetoder.Vi tilbyr opplæring og kompetanseheving for både lærere og ledere i skoler og kommuner

For skoleeiere- og ledere tilbyr vårt Apple Skoleteam strategisk støtte og rådgivning tilknyttet det profesjonsfaglige fellesskapet på arbeidsplassen. Vi har gode erfaringer fra implementeringsprosesser av digitale verktøy i skoler og kommuner og vet derfor hvordan vi på best mulig måte kan støtte hele det digitale økosystemet.

For alt vi vet kan det hende at akkurat din skole allerede er i gang med å bevege dere i en mer digital retning. Kanskje dere allerede har iverksatt tiltak og implementert verktøy som for eksempel iPad i klasserommene, men at dere trenger hjelp med opplæring og videreutvikling av utgangspunktet deres? Vi har kompetansen til å hjelpe dere på vei enten dere starter fra scratch eller ønsker hjelp på veien mot et fungerende klasserom med digitale verktøy som hjelpemiddel.

Det er mange fordeler med å implementere digitale verktøy i skolen

I tillegg til at det forenkler læringsprosessen og kan gjøre undervisningen enda morsommere for elevene, kan bruk av digitale verktøy også kunne frigjøre planleggingstid for lærere. Et eksempel på dette kan være at den tiden lærere vanligvis ville brukt ved kopimaskinen nå kan brukes til andre viktige gjøremål og elevkontakt. Både lærere, elever og foresatte kan ved hjelp av digitale verktøy enklere holde styr på ark, oppgaver, ukeplaner og informasjon til hjemmet. I tillegg genererer det miljømessige fordeler – vinn vinn!

Digitale verktøy tilrettelegger for tverrfaglighet og formativ vurdering

Digitale verktøy legger også opp til å enklere kunne arbeide i tråd med fagfornyelsen med tanke på tverrfaglig arbeid og spennende prosjekter. Delingsmulighetene er en kjempefordel i samarbeid i både enkeltfag og på tvers av fag, mellom lærere og elever. Med dette kan man som lærer også følge opp hver enkelt elev og deres utvikling i faget. Det blir enklere å fokusere på formative vurderingsformer ved å i større grad kunne delta og tilbakemelde underveis gjennom hele læringsprosessen til hver enkelt elev.Finansiering av IT-utstyr hos oss i Advania

Uansett hva din kommune/skole har behov for og deres budsjett har vi alt av IT-utstyr dere skulle trenge hos oss i Advania, både hardware og finansieringsmuligheter. Advania gir deg mulighet til å både kjøpe nytt IT-utstyr, kjøpe brukt (men like godt) IT-utstyr eller lease IT-utstyr. På denne måten kan vi tilrettelegge for den enkelte skoles behov og sette sammen gode tilbud på bakgrunn av dette.

Vi hjelper deg med både finansiering, administrering og utskiftning av ditt IT-utstyr. Velger du å lease IT-utstyr fra oss i Advania, gir dette en enkel budsjettering og forutsigbare månedlige kostnader. Dersom det allerede har blitt kjøpt inn IT-utstyr kan vi også enkelt kjøpe det av dere, for så å lease det tilbake til dere. På denne måten kan også IT-utstyr oppgraderes uten at man trenger å bekymre seg over at det medfører større utgifter. Med dette slipper du også å bekymre deg for at utstyret faller i verdi.

Ønsker du å kvitte dere med IT-utstyret deres?

Ja, da kjøper vi det gjerne. Vi sørger for at de gamle enhetene blir slettet og omgjort slik at de kan selges på bruktmarkedet. Det er kun 2% av returnert utstyr som er i for dårlig stand til å kunne videreselges. Dette utstyret lover vi å ta hånd om på en bærekraftig og forsvarlig måte.

Advania Skolepartner har med andre ord en løsning som vil kunne passe alle skoler og opplæringsinstitusjoner. Vi bistår deg i hele livssyklusen fra bestilling til resirkulering -og du behøver kun å forholde deg til én samarbeidspartner.

Kontakt oss