Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Implementering av iPad i klasserommet kan bidra med mange fordeler for den enkelte elev

En iPad innehar kraftige innebygde hjelpefunksjoner med støtte for elever med nedsatt syn, hørsel eller motorikk, samt lese- og skrivevansker. Tatt individuelle behov og eventuelle vansker i betraktning gjør en iPad det enklere for alle elever å være kreative, å lære, å produsere, å samarbeide samt forenkle kommunikasjon. Elevene kan også bruke iPad til andre ting de måtte ha lyst til – både på skolen og hjemme. 

Apple mener teknologi skal være tilgjengelig for alle

Alle elever lærer på forskjellige måter. Apple sine produkter er utviklet for å ta hensyn til individuelle behov knyttet til nedsatt syn, hørsel, motorikk og lese- og skrivevansker. 

Noen elever lærer bedre ved å lytte og en iPad innehar funksjoner som kan lese opp enkeltord eller hele sider høyt for elevene. Funksjonen «Skjermtid» gjør det enklere for både lærer, foresatt og elev å følge med på og administrere bruk av enheter. Vi i Advania er opptatt av at hver enkelt elev skal få det beste læringsutbytte med sin digitale enhet – med utgangspunkt i sine forutsetninger. 

Læring skal være tilgjengelig hele tiden – både på skolen og hjemme


Å legge til rette for godt samarbeid mellom skolen og hjemmet er viktig. Derfor har hver eneste iPad, iPhone og Mac fra Apple innebygde kommunikasjonsfunksjoner som støtter læring og tilrettelegger for bruk i både klasserommet, spesialundervisning i små og store grupper og hjemme. Med dette kan elevene dra nytte av læringen samtidig som foresatte vil kunne bistå sine skolebarn og holde kontakten med lærerne. For oss i Advania er det viktig å formidle betydningen av de enkelte funksjoner hvert enkelt Apple-produkt innehar – og vi holder oss derfor alltid oppdatert. 

Under gir vi en oversikt over hvilke tilgjengelighetsfunksjoner Apple  sine produkter innehar og hvordan de kan hjelpe hver enkelt elev med  sine individuelle behov.

FaceTime tilrettelegger for visuell kommunikasjon og innehar lesefunksjoner

FaceTime gjør det mulig for eleven å kommunisere visuelt, uavhengig av om eleven benytter tegnespråk, bevegelser eller ansiktsuttrykk. Funksjonen «Les opp markering» er ideelt for språkutvikling, da den kan støtte mestring i lesing ved å lese opp ordene eleven leser. Funksjonen «Tekst-til-tale»gir elevene muligheten til å få opplest det de selv skriver og leser. Dette vil også kunne tilpasse og tilrettelegge for elevens læringsutbytte. I tillegg er det også mange tredjepartsapper i App Store, eksempelvis «TouchChat»,som kan bistå elevens kommunikasjon i skolehverdagen. 

Funksjonene «Les opp skjerm» og «Skrivetilbakemelding» bidrar til lese-og skrivestøtte

For noen elever er det enklere å lese når de hører ordene høyt. Funksjonen «Les opp skjerm» kan lese opp tekst fra aviser, bøker, nettsider eller e‑poster på både iPhone, iPad eller Mac når eleven måtte trenge det. Funksjonen kan derfor brukes på tvers av alle fag uavhengig av klassetrinn og vanskelighetsgrad på skolearbeidet. I tillegg vil «Skrivetilbakemelding» gi eleven taletilbakemeldinger (som for eksempel ord- og tegnforslag) samtidig som hen produserer tekst. Med denne funksjonen kan eleven få skrivestøtte og samtidig beholde fokus på tekstens innhold.

Styr oppmerksomheten til elevene med «Leserfunksjonen» og «Begrenset tilgang»

Digital lesing er mer utfordrende enn analog lesing og for noen elever kan det å navigere på internett være en sensorisk overbelastning. «Leserfunksjonen» i Safari reduserer alt visuell støy ved å fjerne reklame, knapper og navigeringslinjer. Dette gjør det enklere for eleven å fokusere på akkurat det innholdet de eller læreren ønsker. På Mac kan hen til og med velge å bruke leserfunksjonen automatisk på nettsteder hvor den er tilgjengelig.


Foreldre, lærere eller terapeuter kan begrense bruk av iPad til én bestemt app, styre hvilke funksjoner som er tilgjengelige og i tillegg bestemme hvor mye tid en elev skal bruke i de ulike appene. For elever i autismespekteret, elever med konsentrasjonsvansker eller elever med sensoriske utfordringer vil dette kunne være rammer til god hjelp i sitt arbeid og fokus.

 Les her for instruksjon til å konfigurere «Begrenset tilgang».

Apples hjelpefunksjoner for barn med utfordringer tilknyttet syn

For elever med utfordringer tilknyttet syn har Apple flere tilgjengelige hjelpefunksjoner som kan tilpasse skolehverdagen deres behov. Det finnes også muligheter for at både lærere, foresatte og elever kan skrive tekstmelding eller e-postmelding uten å se skjermen. Man kan til og med høre hvor mange ansikter som er med på et klassebilde eller et bilde fra skoleavslutningen, juleballet, første skoledag osv. 

VoiceOver forteller eleven hva som foregår på skjermen

Funksjonen VoiceOver beskriver nøyaktig hva som skjer på enheten, slik at eleven enkelt kan styre den ved å lytte. Appen kan med dette snakke eleven gjennom det som blir gjort på skjermen og derfor være en super assistent i undervisningstimene. Med VoiceOver kan eleven justere hastighet på tale, stemme og stemmeleie. I tillegg kan eleven diktere eller stave hvordan hen ønsker et ord uttalt. På denne måten kan funksjonen tilpasses alle dialekter. Alle de inkluderte appene på en iPad støtter VoiceOver.

Ler om hvordan du skrur på og øver på VoiceOver her.

Aktiver «Skjermtilpassing» og «Større skrift» for økt konsentrasjon og forståelse

Ved å aktivere «Større dynamisk skrift» på iPad, iPhone eller Apple Watch konverteres teksten til en større og mer lettlest størrelse i apper som eleven benytter til skolearbeid, både i skoletid og hjemme. For eleven som er fargeblind eller har andre synsutfordringer kan skjermvisningen på en iPad tilpasses slik at den fungerer bedre. Eleven kan velge mellom en rekke fargefiltre eller finjuster dem selv. På alle enhetene kan man i tillegg slå på «Inverter farger» for å endre fargeverdiene og skape mer kontrast. 

Klikk her for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.

Skap økt forståelse med beskrivelser av hva som skjer på skjermen med funksjonen «Lydbeskrivelse»

Med lydbeskrivelser kan eleven få scener beskrevet for seg mens hen ser på film. Dette gjelder både iPad, iPhone og iPod touch, så eleven kan benytte denne funksjoner både på skolen og hjemme. For instrukser for å slå på lydbeskrivelse her.

For eleven som er sensitiv mot skjermanimeringen på iPad, iPhone eller iPod touch kan denne enkelt skrus av. På denne måten vil eleven slippe å bruke unødvendig energi på å legge merke til animasjonseffekter. Se hvordan her.

Funksjonene «Lupe» og «Zoom» er elevens digitale forstørrelsesglass!

Ved hjelp av kameraet kan Lupe forstørre alt iPaden eller iPhonen blir rettet mot, slik at det blir lettere å se. Dette kan være til god hjelp for eleven når hen for eksempel får utdelt et oppgaveark eller en instruks, eller når det blir gjort fremvisninger og samlinger i større rom.Les mer om instrukser for å slå på Lupe.

Zoom er et kraftig innebygd forstørrelsesglass som gjør det mulig å forstørre deler av skjermen slik at det blir enklere å se innholdet som vises. Dette er en kjempegod tilpasning for eleven med utfordringer tilknyttet syn skal arbeide på sin iPad, enten i eget arbeid, i prosjekt/gruppearbeid eller under digitale vurderingssituasjoner. Les mer om «Zoom» her.

Apples innebygde tilgjengelighetsfunksjoner for utfordringer tilknyttet hørsel

 I alle Apple-produkter er det også innebygde tilgjengelighetsfunksjoner for elever som har utfordringer tilknyttet hørselshemminger. Funksjonene kan hjelpe eleven å følge med i undervisningen, å gjennomføre skolearbeid, i tillegg til arbeid tilknyttet egne interesser på fritiden. 

Direktelytting med «Live Listen» er ideelt for undervisning i større eller mindre grupper

Med «Direktelytting» kan eleven finjustere Made for iPhone-høreapparat eller AirPods slik at hen hører bedre – uansett om det er undervisning i større eller mindre grupper, i klasserommet eller i gymsalen. Hvis eleven sitter i en samtale med for eksempel lærer/spesialpedagog eller i en liten gruppe medelever kan iPhonen eller iPaden flyttes nærmere personen(e) som snakker, slik at ordene fanges opp av den innebygde mikrofonen. Direktelytting kan også brukes med AirPods og Powerbeats Pro. 

Les mer her om instrukser for å legge til direktelytting i Kontrollsenter på elevens iPad, iPhone eller iPod touch.

Beskrivelse av musikk og lydeffekter med «Skjult teksting»

Funksjonen «Skjult teksting» har mer å by på enn bare dialog. Den kan også brukes til å beskrive musikk og lydeffekter i noe av innholdet fra iTunes. På den måten kan alle få en ekte kinoopplevelse -til og med i klasserommet. Bli bedre kjent med funksjonen og finn videoinnhold med alternative lydspråk her. 

Bruk FaceTime som et hjelpemiddel for kommunikasjon med eleven

Funksjonen «Skjult teksting» har mer å by på enn bare dialog. Den kan også brukes til å beskrive musikk og lydeffekter i noe av innholdet fra iTunes. På den måten kan alle få en ekte kinoopplevelse -til og med i klasserommet. Bli bedre kjent med funksjonen og finn videoinnhold med alternative lydspråk her. 

Med Støy-appen kan eleven alltid ta vare på hørselen sin

Den måler nemlig desibelnivåene på omgivelseslyder. Eleven blir gjort oppmerksom dersom nivået er så høyt at det kan påvirke hørselen negativt. Informasjonen fra opptak og innstillinger lagres i Helse-appen og er både tilgjengelig for eleven selv, elevens foresatte og/eller annet hjelpepersonell. Les mer om støy-appen her.

Siri kan hjelpe til med alle hverdagslige ting på både iPhone, iPad og Mac

I tillegg kan eleven benytte Siri uten å bruke stemmekommandoer. Perfekt for bruk i klasserommet, slik at det ikke oppleves forstyrrende for klassekameratene eller læreren. Dette aktiveres ved å angi modusen «Skriv til Siri». Da vil eleven kunne bruke skjermtastaturet eller et fysisk tastatur til å få Siris hjelp til hva det enn måtte være -både på skolen, hjemme, på besøk hos en klassekamerat eller på en fritidsaktivitet. Klikk her og les om hvordan Siri aktiveres på de ulike Apple-produktene.

Apples innebygde tilgjengelighetsfunksjoner for utfordringer tilknyttet motorikk

Apple har også utviklet en rekke funksjoner for elever med nedsatt motorikk slik at de også kan få tilpasningene de har behov for i sin skolehverdag. Med disse tilgjengelighetsfunksjoner kan eleven få større kontroll over skolehverdagen sin.  

Eleven kan for eksempel navigere på Macen sin ved hjelp av stemmen eller med ett trykk ved hjelp av Bryterkontroll. Hen kan også tilpasse Multi-Touch-bevegelser og kontrollere Hjem-appen-kompatibelt tilbehør som belysning, persienner og temperatur med enkle stemmekommandoer.

 Ler mer her for å komme i gang med Hjem-appen.

Talekontroll er en ny og brukervennlig måte å navigere i macOS på – kun ved hjelp av stemmen

Forbedret diktering og mer omfattende funksjoner for tekstredigering kan hjelpe eleven produsere egne tekster, samt skrive mer effektivt. Med enkle talekommandoer kan hen i tillegg raskt åpne og samhandle med programmer på sin enhet. Les mer om innstillinger og bruk av Talekontroll her. 

Legg til bryterkontroll for økt tilgjengelighet

Bryterkontroll er en tilgjengelighetsfunksjon som gjør at eleven kan bruke innebygde funksjoner samt brytere, joysticker eller andre adaptive enheter til å kontrollere det som skjer på skjermen. Her kan både iPhone, iPad, Mac og Apple TV benyttes fullt ut uten å røre enhetene. Les mer om bryterkontroll og hvordan man legge til brytere her. 

Trykk på AssistiveTouch-menyen for mer tilgjengelige funksjoner for elevene

Dersom eleven har utfordringer tilknyttet standardbevegelser som kniping kan AssistiveTouch benyttes for å tilpasse brukeropplevelsen. Her kan lærere, foresatte eller andre tilpasse bevegelser for eleven slik at andre funksjoner blir tilgjengelige med bare et lite trykk i AssistiveTouch-menyen. Les mer om funksjonen her.

Nå kan også eleven navigere i macOS med minimal bruk av et fysisk tastatur

Tilgjengelighetstastaturet kan tilpasses og gir eleven tilgang til avanserte skrive- og navigeringsfunksjoner. Den har støtte for verktøylinjer samt forbedrede skrivefunksjoner, automatisk stor forbokstav, bedre ordforslag og andre små triks som er med på å gjøre skriving mer tilgjengelig for eleven som trenger det. Lær å skru på tilgjengelighetstastaturet her.

Les mer om hvordan vi i Advania hjelper med implementering av Apple i skolen

 I Advania legger vi til rette for at teknologi skal være et hjelpemiddel i læringen. Derfor anbefaler vi deg også å lese hvordan vi arbeider med implementering av Apple i skolen for lærere, skoleleder, IKT ansatte og foresatte

Kontakt oss