Digital kompetanse

Vår modell for digital kompetanse er basert på fire hjørnesteiner:

Håndtere

Å håndtere informasjonsstrømmen knyttet til digitalisering er grunnleggende for å holde følge med sosial utvikling og på egenhånd kunne fordype og bredde egne kunnskaper rundt ulike emner. I det inngår alt fra digitale lesestrategier som inkluderer tekster som består av tekst, lyd og bilde, ogå kunne sortere og strukturere et stoff, benytte gode søkestrategier og relevant kildekritikk.

 

Skape

Å selv kunne skape ved hjelp av digitale verktøy og delta som aktiv produsent i informasjonsflyten er også en viktig del for å kunne skape seg en stemme for å bli hørt. Å beherske ulike digitale utrykksformer som film, bilderedigering, webtekster eller spill gir ennå større muligheter for kreativitet og frihet. Elever som tidlig får mulighet til å skape digitalt, lærer seg å løse problemer og omsette kunnskap fra ett område til et annet. Evnen til å skape bidrar også til en økt forståelse og bevissthet rundt digitale tekstgenrer som eleven møter på nettet.

Dele

Når du har skapt noe og ønsker å dele det med andre, finnes det er en rekke ting du trenger å vite. I tillegg til ulike plattformer for å samarbeide og dele materialet, må vi også sørge for at elevene er godt kjent med lover og etikk knyttet til nettet. Hva med opphavsrett? Hva er faktisk straffbart? Hva er en god tilnærming i ulike fora? Hvordan beskytter jeg min personlige informasjon på nettet?


Forstå

Sist, men ikke minst, må vi gi alle elever mulighet til å forstå den digitale verden og den koden den er bygget opp av. Å selv kunne skrive kode er kanskje ikke nødvendig for alle, men å forstå koblingen mellom kode og algoritmer og våre aktiviteter på nettet er nødvendig kildekritisk forståelse. Å tidlig introdusere datalogisk tenking, er å gi elevene en sjanse til å bedre forstå sin samtid.

Kontakt meg

Frida Monsén
Educational Manager