Konsulent

Lærer og konsulent

I Advania Skolepartner er vi opptatt av nærhet til skolehverdagen. Vi samarbeider derfor med lærere som kjenner klasserommet fra innsiden.

Felles for våre uavhengige konsulenter er at de har prøvd, feilet, prøvd igjen og lyktes. Basert på erfaring har de utviklet konkret praksis som de med glede deler med andre.

Simen Spurkland

Simen er matematikk- og musikklærer i et heldigitalt klasserom på Vøyenenga ungdomsskole i Bærum.

I samarbeidet med Advania Skolepartner gir Simen teknisk og fagdidaktisk opplæring til lærere som ønsker en mer digital versjon av sin praksis.

Henriette Ibsen

Henriette er fyrtårnslærer for Bærum Kommune, lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse og sitter i nettverk for digital didaktikk.

I samarbeidet med Advania Skolepartner holder Henriette sesjoner hvor hun deler av sine erfaringer med bruk av digitale løsinger.

Magnus Johansson

Magnus har vært ungdomsskolelærer i matematikk og naturfag, de siste årene har han arbeidet som rådgiver innen pedagogisk bruk av IKT. 

I samarbeidet med Advania Skolepartner gir Magnus veiledning til dypere forståelse for - og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy. Google Certified Trainer.

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk rådgiver